Pro všechny středoškoláky, kteří chtějí mít jistotu, že úspěšně složí ústní i písemnou část státní maturitní zkoušky, nabízíme přípravný kurz k jejímu úspěšnému složení. Tyto přípravné kurzy standardně nevypisujeme, organizujeme je pouze na žádost studenta a snažíme se plně časově přizpůsobit jeho potřebám.

Začít můžete prakticky ihned. Doporučujeme Vám 30 hodin na přípravu, abyste úspěšně prošli všemi okruhy, které jsou nezbytné ke složení zkoušky.

Všichni lektoři, kteří Vás budou vyučovat, jsou podrobně obeznámeni s formálním průběhem zkoušky.

Státní maturita