Naše společnost Vám nabízí provedení nezávislého auditu jazykových dovedností a znalostí vašich zaměstnanců. Výstupem provedeného komplexního jazykového auditu je zpráva auditora, který provádí testování, ve které doporučí další vhodné směřování výuky vašich zaměstnanců, aby mohlo dojít k jejich dalšímu jazykovému rozvoji.

Komplexní jazykový audit je vhodný i v případě, jestliže vaše firma uvažuje o zahájení jazykového kurzu pro zjištění jazykové úrovně svých zaměstnanců, ale i po skončení jazykového kurzu, aby bylo možné zjistit, zda kurz přinesl požadovaný efekt.

V případě Vašeho zájmu, nás neváhejte kontaktovat, abychom Vám zpracovali nabídku přizpůsobenou Vašim potřebám.